Top

Regulaminy


REGULAMIN AKCJI: WRACAMY DO GRY - 12 ZAWODNIK:

 

 1. Kibic, zakupując karnet „wracamy do gry” otrzyma pamiątkowy karnet do własnego wydruku.
 2. „12 zawodnik” – fotografia postaci z wizerunkiem kibica od pasa w górę umieszczona na Trybunie na stadionie miejskim przy Al. Unii Lubelskiej 2, o wymiarach …..,
 3. „12 zawodnik” prezentowany będzie na wszystkich meczach w sezonie 2019/2020 od meczu ŁKS Łódź – Górnik Zabrze, przez czas ich trwania.
 4. Klub ma prawo do zmiany miejsca usytuowania „12 zawodnika”, jeśli okaże się to konieczne ze względów organizacyjnych.
 5. Po zakupie „12 zawodnika”, w celu przygotowania przez Klub modelu „12 zawodnika”, kibic zobowiązany jest do przesłania fotografii swojego wizerunku na adres mailowy: marketing@lkslodz.pl zgodnie z wytycznymi:
 • Zdjęcie „an face”, kadr od pasa w górę, ręce ułożone wzdłuż tułowia.
 • Zdjęcie powinno być zrobione na jednolitym tle, postać musi być wyraźna, dobrze doświetlona, rozdzielczość minimum 10 Mpx. (3872 x 2592 piksele)
 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakość „12 zawodnika”, jeżeli kibic dostarczy zdjęcie nie spełniające powyższych kryteriów.
 2. Klub nie ma prawa ingerencji w strukturę i treść fotografii, poza niezbędnym kadrowaniem i dostawaniem do rozmiaru modelu.
 3.   Klub ma prawo odmówić przygotowania modelu „12 zawodnika” i/lub jego prezentacji podczas meczów, w przypadku gdy przesłane przez kibica zdjęcie, ze względu na zawartą w nim treść, nie będzie nadawało się do publicznej prezentacji, uwzględniając powszechnie obowiązujące przepisy prawa i normy moralne.
 4. Kibic, akceptując niniejszy Regulamin oraz dokonując zapłaty za „12 zawodnika”, wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku co do formy, czasu i miejsca publikacji, w ramach działań mieszczących w zakresie niniejszego Regulaminu polegających na prezentacji fotografii postaci z wizerunkiem kibica od pasa w górę, na modelu umieszczonym na Trybunie na stadionie miejskim przy Al. Unii Lubelskiej 2 w trakcie meczów sezonu 2019/2020 począwszy od meczu ŁKS Łódź – Górnik Zabrze, przez czas ich trwania, na tle trybuny stadionu lub fotografii innych kibiców albo w ich sąsiedztwie. Wyrażając powyższą zgodę, Kibic akceptuje, że rozpowszechnienie jego wizerunku w powyższym zakresie, może oznaczać m.in. publikację w prasie drukowanej i elektronicznej, rozpowszechnianie w Internecie, w nadaniach telewizyjnych i w inny sposób, związany z relacją wizualną – telewizyjną i fotograficzną z przebiegu meczu.
 5. Klub ma prawo odmówić sprzedaży Karnetu „wracamy do gry” oraz przygotowania modelu „12 zawodnika” i/lub jego prezentacji podczas meczów, Kibica, który nie ukończył 13 roku życia. W takim przypadku wpłacone kwoty podlegają zwrotowi. Kibic poniżej 13 roku życia może zakupić „12 zawodnika” tylko za zgodą opiekuna prawnego.
 6. Kibic, nabywając „12 zawodnika”, otrzyma dodatkowo pamiątkowy karnet do własnego wydruku.
 7. Karnet „wracamy do gry” nie upoważnia do wejścia na Stadion Miejski przy Al. Unii 2.
 8. Stosownie do art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, w związku z udostępnieniem ŁKS Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi danych osobowych na potrzeby sprzedaży Karnetu „wracamy do gry” i „12 zawodnika”, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŁKS Łódź SA z siedzibą w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2.

2) ŁKS Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi zapewnia Pani/Panu kontakt za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lkslodz@lkslodz.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych, w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest sprzedaż Karnetu „wracamy do gry” i/lub „12 zawodnika” oraz obsługa administracyjna i realizacja usług z tym związanych.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest:

 1. a) realizacja zadań wynikających z zawarcia umowy na sprzedaż Karnetu „wracamy do gry” i/lub „12 zawodnika” oraz wykonanie usług z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo też zgoda wyrażona poprzez udostępnienie swoich danych Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa UE lub prawa polskiego, w tym wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości, podatków oraz archiwizacji danych i dokumentów,
 3. c) prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje w szczególności: utrzymanie relacji i komunikacja służbowa, ewentualne dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, jak również świadczenie usług na rzecz Kibica.

5) Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty ściśle współpracujące z Ł.K.S. Łódź S.A. i w jej imieniu, w zakresie niezbędnym do realizacji celów, określonych w pkt 3.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań, określonych w pkt. 3, w czasie przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa bądź do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, z jednoczesnym prawem do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o którym mowa w pkt 3.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.